Саксаганський район. ЗДО № 234
Нормативні документи

Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність дошкільного навчального закладу

 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон України «Про освіту»
 • Конвенція «Про права дитини»
 • Положення «Про дошкільний навчальний заклад»
 • Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 228)
 • Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних  закладів та організації життєдіяльності дітей», (від 01.08.2013р. № 678)
 • Кодекс Законів про працю України
 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України ( наказ МОН України від 20.12.1993р. № 455)
 • Наказ МОН України від 07.11.2000р. № 522 “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ”
 • Наказ МОН України  від 20.02.2002р. № 114 “Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад ”
 • Наказ  МОН України від 24.04.2003р. № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу ”
 • Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (наказ МОН України від 24.07.2001р. № 658 та від 16.08.2004р. № 658)
 • Лист МОН України від 27.11.2007р. № 1/9-711 “Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів ”

 

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи з дітьми дошкільного віку

      Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 “Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах ” Листи МОН України:

 •  від 18.12.2000 №1/9/510 Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади;
 • від 07.05.2007р. №1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку ”
 • від 04.10.2007р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади ”
 • від 26.02.2008р. № 1/9-101  “Щодо проведення інструктажів з питань проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах;
 • від 17.12.2008р. № 1/9-811 “Про здійснення соціально-педагогічного патронату ”
 • від 23.05.2008р. № 1/9-325 “Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів
 • від 26.11.2008р. № 1/9-764 “Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп ”
 • від 15.12.2008р. № 1/9-804 “Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”

 

Нормативно-правові документи (комплектування, режим роботи)

 • Наказ МОН України та МОЗ України від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження  Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 • Наказ МОН України від 20.02.2002р. № 128 " Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Листи МОН України:

 •  від 17.08.2005р. № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах
 • від 19.05.2006р. № 1/9-349 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах”
 • від 24.01.2007р. №1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”
 • від 17.12.2008 р. № 1/9-812 “Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів”

 

Нормативно-правові документи (медичне обслуговування)

 • Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826)
 • Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р.
 •  № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

 

Нормативно-правові документи (організація харчування)

 • Закон України “Про дитяче харчування”
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.02р. №1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.04р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
 • Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”
 • Спільний наказ МОН, МОЗ України від 15.08.06р. №15.08.06р. №620/563“Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”
 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

            (затверджена спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06р. № 298/227)

            Лист МОН України:

 •  від 13.04.2006р. № 1/9-228 “Про організацію харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах”
 • від 21.06.2007р. № 1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”
 • від 18.12.2008р. № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”
 • від 19.05.2008р. № 1/9-323 “Щодо аналізу виконання норм харчування та вжиття заходів на їх покращення;

 

Нормативно-правові документи (ділова документація)

 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998р. № 32)

 

Нормативно-правові документи (кадрові питання)

 • Закон України “Про відпустки”
 • Постанова КМУ від 14.04.1997р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів…” (із змінами)
 • Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
 • Закон України “Про звернення громадян”
 • Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ від 29.07.1993р. № 58 із змінами)
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України від 20.08.1993р. № 310 із змінами від 01.12.1998р. № 419)
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005р. № 396 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам”
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007р. № 1/9-706 щодо присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист”, “старший вихователь”
 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями)

 

Нормативно-правові документи (навчально-виховна робота)

 • Наказ МОН України від 11.09.2002р. № 509 “Про затвердження Типового обліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах”
 • Листи МОН України:
 •   від 01.10.2002р. № 1/9-434 “Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі”
 • від 06.06.2005р. №1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”
 • від 17.03.2006р. № 1/9-153 “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”
 • від 18.07.2008р. № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах».

 

Фізкультурно-оздоровча робота

 • Закон України “Про фізичну культуру і спорт”
 • Указ Президента України від 28.09.2004р. № 1148 (із змінами) “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”
 • Наказ МОН України від 25.05.1998р. № 188 “Про нормативні документи з фізичного виховання”
 • Наказ  МОН України від 21.07.2003р. № 486 “Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах”
 • Лист МОН України  від 27.08.2004р. № 1/9-438 “Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

 

КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

24.10.2016

м. Кривий Ріг                                  № 200-р

 

Про дотримання вимог зако­нодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в до­шкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних за­кладах міста

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкіль­ну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року Х°1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридич­них та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здо­ров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; керуючись Законом України «Про місцеве самовря­дування в Україні»:

 1. Управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (Кріпак Т.П.) ужити заходів щодо заборони керівникам дошкільних, загальноо­світніх та позашкільних навчальних закладів особисто (або через членів педаго­гічного колективу) здійснювати отримання благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб.
 2. Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В., Без- зубченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Неженцев С.В., Рижков Є.В.):
  1. Здійснювати моніторинг своєчасного оприбуткування закладами освіти товарно-матеріальних запасів, шо надійшли від фізичних та юридичних осіб, у тому числі на рахунки закладів, відкриті в територіальних органах Дер­жавної казначейської служби України у Дніпропетровській області.
  2. Організувати проведення інструктивно-методичних практикумів для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних за­кладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.
 3. Керівникам комунальних загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста:
  1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері благодійної діяльності.
  2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах навчальних закладів.
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міською голови Берлін В.М.

Міський голова                                                                         Ю.Вілкул

 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н  А  К  А  З

        

                        

31.10. 2016

         м.Кривий Ріг                            

          №333

 

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб

 

 

На виконання розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста», відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Начальникам  відділів освіти виконкомів районних у місті рад:
  1. Вжити необхідних заходів щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства стосовно отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб в закладах освіти району.
  2. Провести інструктивно-методичні практикуми для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.
  3. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.
  4. Включати до планів перевірки навчальних закладів з питань стану фінансово-господарської діяльності питання щодо  надходження, обліку та використання благодійних внесків.

 

 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам позашкільних навчальних закладів:
  1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.
  2. Не допускати незаконного збирання коштів працівниками навчальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.
  3. Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб із залученням працівників централізованої бухгалтерії відділів освіти виконкомів районних у місті рад.
  4. Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків у навчальних закладах.
  5. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у засобах масової інформації.
  6. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
  7. Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до 10 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю. 
  8. Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки виконкому міської ради до 01 січня щорічно.

 

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л., контроль – залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. начальника управління                                               Т.Кріпак

 

 

Полякова Вікторія Ярославівна

74-66-36

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ                                              

 

НАКАЗ                                                                        

 

від 19.10.2017                           м. Кривий Ріг                                     №346

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

 Відповідно до ст.. ст.. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.  Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

 1. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.
 2. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:
 1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;
 2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;
 3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
 4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.
 1. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів на території навчальних закладів.

 1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.
 2. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».
 3. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.
 4. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та КЗ «Інноваційно-методичний центр» в термін до 31.10.2017 р.
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                                 Т. Кріпак


 

Шаповалова Світлана Володимирівна, 74-29-12

Філатова Юлія Віталіївна, 74-81-41