Саксаганський район. ЗДО № 234
Навчальний процес

 

Нормативно-правове забезпечення

1. Конституція України

2. Конвенція про права дитини

3. Національна доктрина розвитку освіти

4. Закон України « Про охорону дитинства»

5.Закон України «Про дошкільну освіту»

6. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні

7. Положення про дошкільний навчальний заклад

8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

9. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України№930 від 06.10.2010

10. Положення про психологічну службу системи освіти України

11. Державна національна програма «Освіта»( « Україна XXI століття»)

12. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

13. Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах Наказ МОН України від 30.01.1998р. №32

14. Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. Методичний лист МОН України №9/1-306 від 06.06.2005 року

15. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі  Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-434 від 01.10.2003 р.

16. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах Інструктивно-методичний лист МОН України №1/9-455 від 03.07.2009р.

17. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу

18. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі Інструктивно-методичні рекомендації №1/9-438 від 27.08.04

19.Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу

    Методичні рекомендації МОН України. Додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-583

20. Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів Лист МОН України №1/9-369 від 27.05.2010

21. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 

22. Лист МОН України від  16.06.2016р. № 1/9-315 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

23. Лист МОН України від  20.10.2016р. № 1/9-561 Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи  дошкільних навчальних закладах По ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»

24. Лист МОН України від  25.07.2016р. № 1/9-596 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

25. Лист МОН України від  13.06.2017р. № 1/9-322 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

 

Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу 

1. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля", забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2. Соціальний розвиток дошкільника засобами сюжетно-рольової гри.

3.  Формування соціально активної, життєво компетентної особистості здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами через ознайомлення із  сімейною економікою, продуктами праці та їхніми виробниками, із навколишнім світом речей, людей, природи.

4. Створити умови для розвитку особистості через задоволення  її базових потреб відповідно до соціокультурних норм.

5. Використовувати у педагогічному процесі сучасні освітні технології.

6. Забезпечити медико-психологічно-педагогічний супровід вихованців: створення здоров'я збережувального освітнього  процесу, організація безпечної життєдіяльності дітей.

7. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

8. Забезпечення наступності між дошкільною і початковою загальноосвітньою підготовкою.

9. Моніторинг якості навчання, виховання та життєва компетентність дошкільника.

10. Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до рідних, народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови,національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.