Саксаганський район. КДНЗ № 234
Освітні програми, мова навчання

Освітні програми, мова навчання

 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом.

 

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за:

·                         

 

Комплексною програмою розвитку, виховання і навчання дітей УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ (2017 рік видання);
 методичними рекомендаціями МОНУ:
 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 28.05.2012 №1/9-413;
 «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 №446;
 "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» № 1/9-322 від 13 червня 2017 року.

 

 

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Українська

 

 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, визначені програмою УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ

 

Особистість дитини
Дитина в соціумі
Дитина в природному довкілля
Дитина в світі культури
Гра дитини
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Мовлення дитини