Саксаганський район. КДНЗ № 234
Звіт керівника

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 1. Загальна характеристика

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу  персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

Дошкільний освітній заклад №234 розпочав функціонування у 1972  році. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична, спортивна зали;

-кабінет психолога;

методичний кабінет та медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи .

-спортивний майданчик.

 

Юридична адреса закладу: 50008 м. Кривий Ріг вул..Космонавтів,40, телефон 64-10-27, e – mail:.dnz234@.ukr.net.

 1. Склад вихованців

КЗ «ДНЗ(ясла-садок) №234» КМР  працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня - літній оздоровчий період. У ДНЗ визначена українська мова навчання та виховання.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 95 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. В ДНЗ функціонує 10 груп, в яких виховується 200 дітей. З них :

 • 2 ясельні групи - 39 дітей,
 • 3 молодші групи (4 рік життя) – 60 дітей,
 • 2середні групи (5 рік життя) – 38 дітей,
 • 3 старші групи (6 рік життя) - 63 дітей.

Наповнюваність груп залишається сталою. Групи комплектуються за віковими ознаками.

Режим перебування дітей. одна група – з 12-годинним режимом роботи та 9 груп –з 10‚5-годинним режимом роботи.

 1. Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівники, інструктор з фізкультури, 18 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

10  педагогів – вища повна освіта;

3   педагог    - базова вища;

11 педагогів – середня спеціальна

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 1

від 3 – до 10 років – 6

від 10 до 20 – 5

понад  20 років  – 12

Кваліфікаційний рівень педагогів:

3 - спеціаліст вищої категорії

3 – спец. II категорії

10 – спеціалісти

7  - без категорії

1 –  звання «Вихователь-методист»

 • Завідувач ЗДО № 234 Клевець Т.О.– освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 27 років.
 • Вихователь – методист Козаченко Н.В. – освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 25 років.

     Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікаційну категорію - 3 педагоги. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли - 3 педагоги.

     За результатами атестації педагогічних працівників вихователю-методисту Козаченко Н.В., музичному керівнику Бєляєвій О.А. підтверджено раніше присвоєну категорію «спеціаліст вищої категорії»; вихователю Корчугіній Т.С. присвоєно педагогічне звання «Вихователь-методист»; вихователю Тодоровій С.В., Куртовій Ю.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; вихователям Казаріній І.В., Малюзі Т.Ж.  встановлено дев’ятий тарифний розряд.

 1. Пріоритетні напрями діяльності ЗДО

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив  ЗДО працював над реалізацією  Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на ІІІ етапі.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив закладу  дошкільної освіти спрямовував свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і  завершуючи її вступом до школи. Педагогічний колектив надав перевагу таким пріоритетним завданням освітньої роботи:

- розпочати роботу над творчою сюжетно-рольовою грою з метою розвитку у дошкільнят навичок соціалізованої поведінки;

- продовжити  роботу над формуванням соціально активної, життєво компетентної особистості здатної розумно розпоряджатися наявними ресурсами через ознайомлення із  сімейною економікою, продуктами праці та їхніми виробниками, із навколишнім світом речей, людей, природи;

- удосконалити роботу над формуванням основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства.

Методична робота ЗДО спрямована на виконання завдань проекту: надання соціальної і фінансової освіти дітям дошкільного віку відповідно програми «Афлотун».

В освітньому процесі в закладі реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну програму розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків. Оскільки гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу, то гурткові заняття планують у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей.

Протягом навчального року педагогічний колектив ЗДО брав активну участь у різних методичних заходах району й міста, серед них:

 • конкурс «Мій рідний край, моя маленька Батьківщина»;
 • конкурс «Краще новорічне свято для дітей», зайняли І місце в районі нагороджені сертифікатом, грамотою;
 • конкурс «Фішка року: новорічне казкове дерево з чарівного лісу», ІІ місцев районі;
 • конкурс «Краща новорічна іграшка для ялинки» /Українська перспектива/, нагороджені дипломами, подарунками;
 • конкурс-дефиле «Fashionable New Year -2018», нагороджені подарунками;
 •  конкурс творчих робіт серед вихованців дошкільної освіти міста «Замальовки рідного краю», лауреати районного туру;
 • фестиваль-конкурс танцювального мистецтва «Dans Fest-2018»;
 • конкурс еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх улюбленців», лауреати міського туру;
 • конкурс «Весняне дерево з казковою пташкою».

15 грудня 2017 року завідувач ЗДО Клевець Т.О. взяла участь у І Національному конгресі освітян України, нагороджена орденом «Освітянська Слава» за заслуги в галузі освіти і науки.

В березні 2018 року заклад прийняв участь у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2018» - нагороджені дипломом.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015
№1-935 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» творчою групою (вихователем-методистом Козаченко Н.В., вихователями Казаріной І.В., Тиквой Р.І., Куртовой І.Ю., Корчугіной Т.С.) проведено апробацію критеріїв визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає  основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Організовані і проведені загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, консультації, анкетування, виставки, батьківський всеобуч. З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні свят і розваг, які полюбляють діти Казка чарівної осені, Осінній ярмарок, Свято Миколая, Різдво Христове, Масляна, Захисники Вітчизни, До рідного краю птахи летять та інші. Педагоги планують та проводять заходи протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси. Родинно-спортивні, фізкультурно-оздоровчі свята екологічні акції, випускні свята та інші заходи показали, як багато серед наших батьків творчих і відповідальних, зацікавлених життям своїх дітей.

        Таким чином, запроваджені заходи сприяли ефективній взаємодії педагогів закладу, активізації та вдосконаленню їх педагогічної майстерності, підвищенню фахового рівня та загальної обізнаності з багатьох питань дошкільної освіти.

 1. Якість реалізації освітньої програми.

      Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» /2017 р./, «Про дошкільну освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів.

       Зміст освітнього процесу в закладі дошкільної освіти реалізується  відповідно до вимог чинних програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /2017р./; парціальних програм «Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.).; «Скарбниця моралі» Програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.); «Вчимося жити разом» Програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.); «Дитина у світі дорожнього руху» Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.); «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах» (авт. – Богуш А.М.); Про себе треба знати, про себе треба дбати Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (авт.- Лохвицька Л.); Дитяча хореографія: програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років. Антоніна Шевчук // Київ, 2008; «Радість творчості» Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року; «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.); «Грайлик» Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.); «Шкіряний м`яч» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри у футбол (авт. – Дроздюк В.І., Д`яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.).; «Цікаві шашки» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В.,  Романюк О.В., Дульська Г.П.). Педагоги використовують  навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України .

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. 

Проведення моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Українське дошкілля» здійснювалось відповідно до нормативних документів, наказів ЗДО.

Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного діагностування здійснювали двічі на рік: у середині та наприкінці навчального року. З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками  вихователям було запропоновано моніторингові картки.

Ключовим етапом цього моніторингового дослідження стало узагальнення даних щодо сформованості компетентності дошкільників за освітніми лініями Базового компонента, розділами програми «Українське дошкілля» загалом.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог Базового компоненту, програми «Українське дошкілля» подано в таблицях:

 

Освітня

лінія

Група №1(3р.)

Група №2(3р..)

Група №4(4р.)

Група №6(4р.)

Група №7(5р.)

Група №9(5р.)

Група №10(4р.)

ЗР

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Особистість дитини

66

80

58

83

79

73

67

72

Дитина в соціумі

69

80

58

75

71

67

63

69

Дитина у природному довкіллі

66

67

57

84

79

66

63

69

Гра дитини

66

74

66

85

70

67

64

70

Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку

65

77

61

71

68

61

61

66

Мовлення дитини

63

68

58

73

65

64

62

65

Дитина у світі культури

70

75

58

75

77

63

63

69

ЗР%

66

74

59

77

73

65

63

68

Загальний показник виконання програми по дошкільному навчальному закладу 68% (достатній рівень).

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

«УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» ПО ЗДО № 234

Група

 

Кількість

дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Гр.ран.вік № 1

15

5

8

2

Гр.ран.вік № 2

13

6

6

1

Група № 3

18

11

7

-

Група № 4

15

-

13

2

Група № 5

17

17

-

-

Група № 6

17

10

7

-

Група № 7

20

9

11

-

Група № 9

23

7

13

3

Група № 8

19

18

1

-

Група № 10

19

6

13

-

Всього

176

89 (50%)

79 (45%)

8 (5%)

Результати моніторингу засвідчили наступне: найкращі показники мають вихованці груп: №5(6 р.ж.) (вихователі Казаріна І.В., Тиква Р.І.), №8(6р.ж.) (вихователь Корчугіна Т.С.); середні показники у вихованців групи №3 (вихователь Куртова І.Ю.), №10(4р.ж.) (вихователь Тодорова С.В.), групи №9(5р.ж.) (вихователь Малюга Т.Г.), №1(ран.вік) (вихователі Ярмоленко Л.В., Махоніна М.І.), №2(ран.вік) (вихователі Райгородецька О.М., Білаш Н.М.).

В порівнянні з І півріччям показник збільшився на 12%. Дітей високого рівня збільшилось на 21%, показник середнього рівня залишився, дітей з низьким рівнем розвитку зменшилось на 21%.

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ

Кількість дітей – 28

Розділи програми

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

ОЛ «Особистість дитини»

12

15

1

2.

ОЛ «Дитина в соціумі»

13

14

1

3.

ОЛ «Дитина в природному довкіллі»

12

14

2

4.

ОЛ «Дитина у світі культури»

10

17

1

5.

ОЛ «Гра дитини»

11

16

1

6.

ОЛ «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

11

14

3

7.

ОЛ «Мовлення дитини»

10

13

5

Загальний рівень виконання програми

11 (39%)

14 (50%)

3 (11%)

Кількість дітей раннього віку високого рівня збільшилась на 20%, у порівнянні з першим півріччям навчального року, показник дітей низького рівня зменшився 17%.

Діти середнього, високого рівня розвитку розрізняють предмети за формою, розміром, кольором, фактурою, кількісними характеристиками, місцем знаходження у просторі.

У дітей сформований елементарний образ - Я, орієнтуються в поняттях «добре», «погано», знають основні правила поведінки.

    Результати аналізу розділу програми за ОЛ «Дитина у світі культури» /предметний світ/ показали, що діти середнього, високого рівня  мають уявлення про сім’ю, рідних людей; знають імена рідних та найпростіші правила етикету, проявляють різноманітні позитивні емоції щодо рідних, близьких; спостерігають за працею дорослих, проявляють повагу до результатів праці; мають елементарні уявлення про рідне місто, його вулиці; володіють елементарними знаннями про транспорт, його призначення, професію водія, шофера. Вміють показати на картинках пасажирський та вантажний транспорт; орієнтуються у видах людської діяльності, у призначенні предметів вжитку, місцях їх зберігання; впізнають предмети за їхніми ознаками та властивостями, функціональним призначенням; знаходять і виокремлюють в довкіллі знайоме та незнайоме, застосовують уявлення про розмір, форму, колір предметів. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Аналіз  розділу програми за ОЛ «Особистість дитини» показав, що діти володіють руховими вміннями та навичками, мають оптимальний для трирічного віку досвід м’язово-моторної діяльності, виконують загально-розвивальні вправи, шикуються та перешиковуються, приймають участь в ігрових вправах та іграх.

 1. Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі.

В дошкільному закладі створена відповідна система органів управління,

 до її складу входять:

 • Рада ЗДО;
 • Батьківські комітети груп та батьківський комітет ЗДО;
 • Профспілковий комітет;
 • Педагогічна рада;
 • Загальні батьківські збори та членів трудового колективу.
 • Комісія з атестації педагогічних працівників;
 • Комісія з охорони праці;
 • комісія з перевірки виконання інструкції охорони життя та здоров’я дітей;
 •  комісія з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • комісія з надзвичайних ситуацій;
 • комісія з розслідування нещасних випадків;
 • комісія з обстеження приміщення ЗДО;
 • комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей;
 • група контролю за харчуванням.

      Керівництво роботою ЗДО дійснюється завідувачем ,  яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад.

      Наради при завідуючій проводяться за потреби. Актуальні питання (харчування дітей, фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО, безпека життєдіяльності, запобігання травматизму, тощо), які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі.

Вивчення стану освітньо-виховної діяльності, результативність роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, тестування, анкетування педагогів та батьків, аналіз відкритих заходів,взаємовідвідування, контрольних зрізів занять, аналіз стану здоров’я дітей. За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції та надаються рекомендації. Управлінські рішення та дії завідувача в ДНЗ в поточному році були спрямованні головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Складення бюджетного запиту на 2018 рік.
 2. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.
 3. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі.
 4. Організація роботи щодо обліку дітей у мікрорайоні (створено персоніфіковані бази даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків).

     Також одним з приорітетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників закладу.

     Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводяться випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та групових кімнатах.

     В дошкільному закладі протягом року дотримувались вимог з охорони праці, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану роботи проводилась активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків.

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1338 від 08.12.2009) та з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян  в дошкільному освітньому закладі № 234 фіксуються в журналі обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ЗДО №234 затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем ЗДО №234 та його заступником, затверджено графік контролю для вивчення та вирішення нагальних питань та спілкування з колективом ЗДО. Дана інформація розміщена на веб-сайті ЗДО. Батьки, працівники ЗДО ознайомлені з графіком особистого прийому громадян завідувачем ЗДО №234 та її заступником. Адміністрація ЗДО №234 дотримується виконання графіку особистого прийому громадян.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

Упродовж 17-18 року кількість осіб, які побували на особистому прийомі, становить 103 чоловіки.

– влаштування на роботу – 8

– звільнення – 4

- переведення на іншу посаду - 3

– надання довідки з місця роботи – 7

– переведення дітей в інші групи в зв’язку з відмовою йти до школи в 6 років – 5

– адаптація дітей – 4

– відносини з батьками – 5

– влаштування в ЗДО – 64

     -  надання безкоштовного харчування дітям  - 3

У ЗДО своєчасно вживаються заходи, щодо практичного розв’язання питань порушених громадянами.

Особливій увазі та першочерговому розгляду підлягають питання, з якими звертаються одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних звернень та скарг протягом  року не надходило.

 1. Соціальна активність дошкільного закладу

    Протягом поточного року дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з Криворізьким педагогічним університетом. На базі дошкільного навчального закладу проходили навчальну практику 20 студентів денної форми навчання з факультету дошкільної  освіти.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу використовуючи інформаційно-комунікаційні технології що створює більшу можливість  залучення батьків до життя їх дітей в закладі.

Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

     Адміністрацією ЗДО налагоджено тісне співробітництво між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів Криворізької гімназії №91, загальноосвітньої школи №14  за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

- методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі);

- практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

Протягом року педагогічний колектив ЗДО брав активну участь у різних методичних заходах району й міста, серед них:

- міський конкурс «Найкраща новорічна іграшка»;

- районний конкурс «Найкраще новорічне свято для дітей»

-  міський методичний форум «Творча гра як засіб соціалізації дитини»;

- міський благодійний аукціон «Обыкновенное чудо» (помічник вихователя Матюхіна Т.М.);

- районне методичне об’єднання для вихователів груп молодшого дошкільного віку;

- районний конкурс «Фішка свята»;

- районний фестиваль-огляд фото проектів «Дошкільний навчальний заклад-територія дитинства»;

- міжрайонному методичному об’єднанні Школа передового досвіду для вихователів-методистів «За спадщиною В.Сухомлинського».

 

8.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

     Враховуючи стан здоров′я дітей, які відвідують ЗДО, пріоритетними напрямами медичної та оздоровчо-профілактичної роботи визначено такі:

 • збереження і зміцнення здоров′я дітей;
 • забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;
 • формування свідомого ставлення до власного здоров′я і здоров′я оточуючих;
 •  використання здоров̕ язбережувальних технологій.

    Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами під час вступу дітей до навчального закладу, про що свідчать записи в особистих справах дітей. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі передбачений ізолятор, розташований на другому поверсі.

     В дошкільному закладі створена цілісна система зміцнення здоров′я дітей. Ця система містить комплекси  профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, також передбачає оптимальний руховий режим, формування у дітей основ здорового способу життя.

     Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. Зокрема ми виділяємо такі етапи:  аналіз здоров ̕я кожної дитини; анкетування батьків щодо здоров̕ я їхніх дітей;  розроблення заходів, спрямованих на зниження показників захворюваності у дітей; проведення свят разом з батьками.

     У кожній групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні атрибути, які вихователі використовують під час ранкової гімнастики та рухливих ігор, різних видів масажу. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́ я дітей.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.

    Розв’язуючи завдання оздоровлення дітей, педагоги не обмежуються піклуванням дорослих про здоров̕ я дітей, а намагаються з раннього віку прищепити дітям навички здорового способу життя та основ безпеки життєдіяльності. Для цього в нашому дошкільному закладі розроблено систему валеологічної освіти дітей дошкільного віку, яка має на меті ознайомлення дітей із власним тілом та прийомами догляду за ним; формування навичок особистої безпеки дитини.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

    Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року).

     Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування та мають спеціальну освіту.

    Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці,  до технологічного обладнання та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технології обробки продуктів, правил особистої гігієни.   

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний, у до­статній кількості забезпечено кухонним обладнанням, посудом. Протягом 2017 року придбано посуд.

Продукти харчування та продовольчу сировину протягом 2017 року поста­чали регулярно але не в повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування. Були перебої в постачанні, яєць, вершкового масла, фруктів, овочів, згущеного молока.

Середній показник виконання норм харчування за 2017 рік становить: 89,08%.  Поквартально: в І кварталі — ясла 89,8% , сад 87,8% , ІІ кварталі— ясла 90,6 %, , сад 89,3%  III кварталі — ясла 89% , сад 87,2%; IV кварталі — ясла 89,6% , сад 87,8%.

Аналіз виконання норм харчування за 2017 рік показав, що у цілому харчуван­ня дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.

Протягом 2017-2018 року бракеражною комісією закладу вівся що­місячний контроль за організацією роботи харчоблоку, організа­цію харчування дошкільників, забезпеченням раціо­нальним харчуванням дітей пільгових категорій. Усього дітей пільгових категорій  - 16, з них 10 дітей з ба­гатодітних сімей, яким встановлено знижки у розмірі 50% щодо оплати за харчування; 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї;; 2 дитини з багатодітної родини;2 дітей, батьки яких задіяні в зоні АТО, які звільнені від оплати за харчування. Результати контролю за станом харчування фіксуються в спеціальному журналі.

Щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування, вартості харчування. Дане питання розглядалось у грудні на виробничій нараді та протягом року на оперативних нарадах. Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

     Санітарно-епідеміологічні служби здійснюють контроль за санітарно-епідеміологічним станом в ЗДО, за графіком проходження медоглядів, виконанням норм харчування, зберіганням продуктів тощо. Працівниками ЗДО проводиться ситематична робота з виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей, відповідно їхньому віку.

9. Система роботи щодо соціального захисту дітей.

Дошкільний освітній заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»

Розроблена програма підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій по ЗДО №234. В рамках цієї програми створена база сімей, які опинились в складних життєвих умовах, своєчасно заводяться соціальні паспорти. Забезпечуються безкоштовним харчуванням діти з багатодітних родин та діти, батьки яких задіяні в ході проведення антитерористичної операції на сході України. Діти з батьками запрошувались на святкові заходи: «Свято біля ялинки», та з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, де діти отримували подарунки. Проводились тематичні вечори, сімейні конкурси.

 10. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього  процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

З метою профілактики дитячого травматизму у навчальному закладі проводиться система обов’язкових масових заходів – місячники «Увага! Діти на дорозі», «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», «Безпечної поведінки на водних об’єктах». Обов’язковими є заходи в рамках проведення Дня здоров’я, Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини.

За програмою Л.Калуської «Дитина в довкіллі» в дитячому закладі працюють всі дошкільні групи. Відповідно до програми в ДНЗ систематично проводилась педагогічна робота з дітьми, а саме: щоденні п’ятихвилинки по ОБЖД; тематичний тиждень Вогонь-друг, вогонь-ворог» (IV), тиждень безпеки (IV-V); тематичні дні: День здоров’я (щомісяця); розважальні заходи «Зелений вогник» (щоквартально). Дані форми роботи сприяли підвищенню знань у дітей, результати роботи подано в таблиці:

 

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Група №1

17

11

6

-

Група №2

18

10

8

-

Група № 3

23

19

4

-

Група № 4

21

4

12

5

Група № 5

20

15

5

-

Група № 6

21

-

21

-

Група № 7

22

10

12

-

Група № 8

23

7

16

-

Група № 9

22

4

18

-

Група № 10

20

19

1

-

Всього

207

99(48%)

103(50%)

5(2%)

 

 

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Кожен працівник  ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльність дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планується і проводиться робота з дітьми по формуванню навичок безпеки життєдіяльності. Поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

11. Робота по зміцненню матеріально-технічної бази.

     Одним з головних напрямків в роботі є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

Адміністрація закладу разом з колективом працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдяки виділинню коштів на розвиток закладу відділом освіти та благодійним внескам батьків та батьківського комітету закладу у 2017-2018 навчальному році були проведені такі роботи:

 • проведено ремонт музичної зали;
 • придбано килими для коридору, музичної  та спортивної  зали.
 • в групових приміщеннях замінено 20 м2 вікон;
 • замінено 150 м2 ліноліуму;
 • заміна труб опалення 20м,
 • проведено ремонт прального обладнання;
 •  придбана постільна білизна (40 шт);
 • рушники (72 шт);
 • кухонний та столовий посуд;
 • змішувачі  води 4шт;
 •  проведено фарбування обладнання на спортивному та ігрових майданчиках;                                                         
 • ліки для медичного кабінету;

Подальший розвиток ЗДО можливий тільки за умов засвоєння

 нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що колектив закладу  прагне розвивати та удосконалювати середовище, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

 

 

 

Завідувач КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №234»КМР                              Клевець Т.О.