Саксаганський район. КДНЗ № 234
Звіт керівника

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

1.Загальна характеристика

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

Дошкільний навчальний заклад №234 розпочав функціонування у 1972  році. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична, спортивна зали;

-кабінет психолога;

методичний кабінет та медичний блок;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи .

-спортивний майданчик.

 

Юридична адреса закладу: 80008 м. Кривий Ріг вул..Космонавтів,40, телефон 64-10-27, e – mail:.dnz234@.ukr.net.

2.Склад вихованців

КДНЗ №234 працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня - літній оздоровчий період. У ДНЗ визначена українська мова навчання та виховання.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 95 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. В ДНЗ функціонує 10 груп, в яких виховується 203 дітей. З них :

·   2 ясельні групи - 43 дітей,

·    2 молодші групи (4 рік життя) – 38 дітей,

·   3середні групи (5 рік життя) – 60 дітей,

·   3 старші групи (6 рік життя) - 63 дітей.

Наповнюваність груп залишається сталою. Групи комплектуються за віковими ознаками.

Режим перебування дітей. одна група – з 12-годинним режимом роботи та 9 груп –з 10‚5-годинним режимом роботи.

3.Кадрове забезпечення

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівники, 16 вихователів.

Освітній рівень педагогів:

10 педагогів – вища повна освіта;

2   педагог    - базова вища;

11 педагогів – середня спеціальна

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років – 1

від 3 – до 10 років – 5

від 10 до 20 – 3

понад  20 років  – 13

Кваліфікаційний рівень педагогів:

2 - спеціаліст вищої категорії

3 – спец. II категорії

12 – спеціалісти

4  - без категорії

·   Завідувач КДНЗ № 234 Клевець Т.О.– освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 26 років.

·   Вихователь – методист Козаченко Н.В. – освіта вища, «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 22 рік.

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищили свою  кваліфікаційну категорію - 1 педагог. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли - 4 педагогів.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Вцілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

         Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно  до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 08.08.2013 №1135 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за №1416/23949, наказів: Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 01.09.2016  №475–к/тр  «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації керівних кадрів та інших педагогічних працівників навчальних та інших закладів у 2017 році»; управління освіти і науки виконкому Криворізької міськради від 15.09.2016 № 285 «Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти м. Кривого Рогу  в 2017 році»; відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від15.09 2016 №271«Про проведення атестації педагогічних працівників у 2017 році та склад районної  атестаційної комісії».

За результатами атестації педагогічних працівників вихователю Максим Л.Г. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», Троценко В.Г. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

4.Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив  ДНЗ працював над реалізацією ІІ етапу Програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на ІІ етапі.

     Реалізація другого етапу здійснювалась за психологічним, педагогічним, управлінським, оздоровчим аспектами кожен із яких мав свої завдання.

Пріоритетного значення в навчально-виховному процесі дошкільного закладу набули питання:  

-             запровадження  гуманістичного характеру дошкільної освіти на основі вільного розвитку дитячої особистості, вихованні її соціальної активності та патріотизму;

-    формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя всіх учасників навчально-виховного процесу;

-    упровадження нових організаційних форм освітнього процесу на основі інноваційних технологій;

-    формування високої професійної компетентності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу,  досягнення ними функціональної грамотності;

-     удосконалення якості змісту та технологій управління освітнім процесом у дошкільному навчальному закладі;

-    утвердження нового професійного світогляду педагогів.

 Методична робота ДНЗ спрямована на виконання завдань проекту: діагностувати розвиток дітей з соціально-економічного виховання, запроваджувати  в роботі з дітьми програму з соціально-економічного виховання «Афлотун», надати теоретичних і практичних знань педагогам з проблеми «Реалізація змісту Базового компонента за освітньою лінією «Дитина в соціумі».

Вихователі планують творчу діяльність перспективно і календарно, дотримуючись моделі планування, розробленої в дошкільному закладі на основі  програм «Українське дошкілля», «Впевнений старт».

Для розв’язання завдань використовувались різні форми методичної роботи:

   - виставка «Джерела економічного виховання дошкільника»;

        - теоретичний семінар «Концепція програми соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатун»;

        - дискусійний клуб «Чи потрібне дошкільникам економічне виховання?»;

        - педагогічна нарада «Соціально-економічне виховання дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу»;

          -  тематична педагогічна нарада Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, січень 2017 року.

        - конкурс дидактичних ігор «В ігри грай - свою країну знай», березень 2017 року. Переможцями конкурсу стали: вихователі групи №2 Райгородецька О.М., Груша Н.Ф. (І місце); вихователь групи №6  Гирлован А.Ю. (ІІ місце); групи №7 Куртова Ю.В. (ІІІ місце).

       - конкурс на кращий осередок з українознавства, лютий 2017. Переможцями конкурсу стали: вихователі групи №6 Гирлован А.Ю. (І місце); групи №10 Тодорова С.В. (ІІ місце); групи №7 Куртова Ю.В. (ІІІ місце).

       -  ефективною формою методичної роботи стало проведення у лютому, 2017 року вернісажу майстер-класу з патріотичного виховання. На високому методичному рівні були проведені заняття: з художньо-естетичного розвитку, народознавства «Українські рушники-скарби народні на віки» (використання методу колекціонування), вихователь Кабанець Т.А.; «Диво-іграшка» (виготовлення іграшки - мотанки), вихователь Куртова Ю.В.; заняття з пізнавального, мовленнєвого розвитку, народознавства «Мандрівка до бабусиної оселі», вихователь Казаріна І.В.; «Український посуд»», вихователь Максим Л.Г. (використання методичного посібника Н. Гавриш «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць), «В гостях у казки», вихователь Кондратенко Є.Г. (використання К.Крутій); з мовленнєвого розвитку та патріотичного виховання «Програма «Світ навиворіт. Україна.», вихователь Гирлован А.Ю.

       Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

5.Якість реалізації освітньої програми.

Дошкільний навчальний заклад № 234 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

-Закону України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”, “Про цивільну оборону”, “Про дорожній рух”, “Про відпустки”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Кодексу “Про працю”

-Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”, “Українське  дошкілля”

-Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт»

-Програми “Діти України”

-Програми “Україна XXI століття”

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми «Українське дошкілля», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка забезпечує рівні стартові можливості для всіх дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага  приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, організовували екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність до навчання в школі (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок). Практичним психологом  закладу Троценко В.Г., яка здійснює корекційнуо-відновлювальну роботу, забеспечуючи всебічний розвиток дошкільників, проведенно тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі, за методикою Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівської А.Г.

     ІІІ етап роботи щодо трудового виховання дошкільника передбачав підсумковий моніторинг реалізації даної проблеми. У березні 2017 вивчена робота щодо організації трудового виховання в групах середнього дошкільного віку №3 вихователь Куртова І.Ю., №5 Казаріна І.В., Тиква Р.І., №8 Корчугіна Т.С. Під час тематичного вивчення встановлено 32 % дітей мають високий рівень засвоєння розділу програми, 63% середній, низький рівень відсутній.  Моніторингові дослідження трудового виховання дітей дошкільного віку по ДНЗ свідчать про достатній рівень, загальний показник-71%. В цілому по КДНЗ професійний потенціал педагогів щодо трудового виховання дітей значно зріс порівняно з першим етапом роботи над проблемою.

      Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей раннього віку на рівень засвоєння знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» подано в таблиці:

 

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ

Кількість дітей – 37

Розділи програми

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

Фізичний розвиток

26

9

2

2.

Емоційний розвиток

19

18

-

3.

Пізнавальний розвиток

15

20

2

4.

Мовленнєвий розвиток

17

18

2

5.

Художньо-естетичний розвиток

18

19

-

6.

Креативний розвиток

19

18

-

7.

Соціально-моральний розвиток

20

17

-

8.

Трудова діяльність

26

11

-

9.

Ігрова діяльність

21

16

-

Загальний рівень виконання програми

20 (54%)

15 (40%)

2 (6%)

 

На кінець навчального року збільшився показник дітей високого рівня на 11%

У дітей сформований елементарний образ - Я, орієнтуються в поняттях «добре», «погано», знають основні правила поведінки.

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ», «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» ПО КДНЗ № 234

Група

 

Кількість

дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Група № 1

20

7

11

2

Група № 2

17

12

5

-

Група № 3

22

3

19

-

Група № 4

22

-

20

2

Група № 5

19

6

13

-

Група № 6

22

9

13

-

Група № 7

20

7

13

-

Група № 8

20

10

10

-

Група № 9

18

2

16

-

Група № 10

17

5

12

-

Всього

197

61 (31%)

132 (67%)

4 (2%)

 

Загальний показник виконання програми по дошкільному навчальному закладу 69% (достатній рівень).

В порівнянні з І півріччям показник збільшився на 7%. Дітей високого рівня збільшилось на 11%, середнього на 3%.

З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров'я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у ДНЗ спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. З метою створення позитивної емоційної атмосфери у дошкільному закладі протягом навчального року вихователями  проводиться ранкова гімнастика під веселу музику. Вихователі груп проводить бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

6.Управлінська діяльність у дошкільному навчальному закладі.

В дошкільному закладі створена відповідна система органів управління,

 до її складу входять:

·   Рада ДНЗ;

·   Батьківські комітети груп та батьківський комітет ДНЗ;

·   Профспілковий комітет;

·   Педагогічна рада;

·   Загальні батьківські збори та членів трудового колективу.

·   Комісія з атестації педагогічних працівників;

·   Комісія з охорони праці;

·   комісія з перевірки виконання інструкції охорони життя та здоров’я дітей;

·    комісія з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

·   комісія з надзвичайних ситуацій;

·   комісія з розслідування нещасних випадків;

·   комісія з обстеження приміщення ДНЗ;

·   комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей;

·   група контролю за харчуванням.

      Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем ,  яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад.

      Наради при завідуючій проводяться за потреби. Актуальні питання (харчування дітей, фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ, безпека життєдіяльності, запобігання травматизму, тощо), які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі.

Вивчення стану освітньо-виховної діяльності, результативність роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, тестування, анкетування педагогів та батьків, аналіз відкритих заходів,взаємовідвідування, контрольних зрізів занять, аналіз стану здоров’я дітей. За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції та надаються рекомендації. Управлінські рішення та дії завідувача в ДНЗ в поточному році були спрямованні головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1.Складення бюджетного запиту на 2017 рік.

2.Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.

3.Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі.

4.Організація роботи щодо обліку дітей у мікрорайоні (створено персоніфіковані бази даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків).

     Також одним з приорітетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників закладу.

     Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводяться випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та групових кімнатах.

     В дошкільному закладі протягом року дотримувались вимог з охорони праці, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Згідно річного плану роботи проводилась активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя серед батьків.

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 р. 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1338 від 08.12.2009) та з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян  в дошкільному навчальному закладі № 234 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

З метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у ДНЗ №234 затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем ДНЗ №234 та його заступником, затверджено графік контролю для вивчення та вирішення нагальних питань та спілкування з колективом ДНЗ. Дана інформація розміщена на веб-сайті ДНЗ. Батьки, працівники ДНЗ ознайомлені з графіком особистого прийому громадян завідувачем ДНЗ №234 та її заступником. Адміністрація ДНЗ №234 дотримується виконання графіку особистого прийому громадян.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.

Упродовж 16-17 року кількість осіб, які побували на особистому прийомі, становить 103 чоловіки.

– влаштування на роботу – 8

– звільнення – 4

- переведення на іншу посаду - 3

– надання довідки з місця роботи – 7

– переведення дітей в інші групи в зв’язку з відмовою йти до школи в 6 років – 5

– адаптація дітей – 4

– відносини з батьками – 5

– влаштування в ДНЗ – 64

     -  надання безкоштовного харчування дітям  - 3

У ДНЗ своєчасно вживаються заходи, щодо практичного розв’язання питань порушених громадянами.

Особливій увазі та першочерговому розгляду підлягають питання, з якими звертаються одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних звернень та скарг протягом  року не надходило.

7.Соціальна активність дошкільного закладу

    Протягом поточного року дошкільний навчальний заклад тісно співпрацював з Криворізьким педагогічним університетом. На базі дошкільного навчального закладу проходили навчальну практику 20 студентів денної форми навчання з факультету дошкільної  освіти.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу використовуючи інформаційно-комунікаційні технології що створює більшу можливість  залучення батьків до життя їх дітей в закладі.

Наш сайт, в першу чергу, адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

На нашому сайті ви зможете:

-дізнатися  останні новини дошкільного навчального закладу та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

     Адміністрацією КДНЗ налагоджено тісне співробітництво між педагогами дошкільного навчального закладу і вчителями початкових класів Криворізької гімназії №91, загальноосвітньої школи №14  за трьома напрямами:

- інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямованій на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);

- методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами  освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах і початковій школі);

- практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району й міста, серед них:

- міський конкурс «Найкраща новорічна іграшка»;

-  міський методичний форум «Творча гра як засіб соціалізації дитини»;

- міський благодійний аукціон «Обыкновенное чудо» (помічник вихователя

  Крамська Т.В.);

- районне методичне об’єднання для вихователів груп молодшого дошкільного віку;

- районний конкурс «Фішка свята»;

- районний конкурс-виставка «Дитяче кафе» зайняли ІІ місце;

- районний захист-конкурс «Найкраща шпаківня»;

- районний фестиваль-огляд фото проектів «Дошкільний навчальний заклад-територія дитинства»;

- міжрайонному методичному об’єднанні для вихователів «Пізнавати світ розумом і серцем».

8.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

     Враховуючи стан здоров′я дітей, які відвідують ДНЗ, пріоритетними напрямами медичної та оздоровчо-профілактичної роботи визначено такі:

·   збереження і зміцнення здоров′я дітей;

·   забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

·   формування свідомого ставлення до власного здоров′я і здоров′я оточуючих;

·    використання здоров̕ язбережувальних технологій.

    Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей лікарями – спеціалістами під час вступу дітей до навчального закладу, про що свідчать записи в особистих справах дітей. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги. Для ізоляції хворої дитини у дошкільному закладі передбачений ізолятор, розташований на другому поверсі. Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

     В дошкільному закладі створена цілісна система зміцнення здоров′я дітей. Ця система містить комплекси  профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, також передбачає оптимальний руховий режим, формування у дітей основ здорового способу життя.

     Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. Зокрема ми виділяємо такі етапи:  аналіз здоров ̕я кожної дитини; анкетування батьків щодо здоров̕ я їхніх дітей;  розроблення заходів, спрямованих на зниження показників захворюваності у дітей; проведення свят разом з батьками.

     У кожній групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні атрибути, які вихователі використовують під час ранкової гімнастики та рухливих ігор, різних видів масажу. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́ я дітей.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоровʼя та профілактиці захворювань, здійснюється огляд дітей медсестрою, ведеться облік та аналіз захворюваності.

    Розв’язуючи завдання оздоровлення дітей, педагоги не обмежуються піклуванням дорослих про здоров̕ я дітей, а намагаються з раннього віку прищепити дітям навички здорового способу життя та основ безпеки життєдіяльності. Для цього в нашому дошкільному закладі розроблено систему валеологічної освіти дітей дошкільного віку, яка має на меті ознайомлення дітей із власним тілом та прийомами догляду за ним; формування навичок особистої безпеки дитини.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

    Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року).

     Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування та мають спеціальну освіту.

    Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці,  до технологічного обладнання та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технології обробки продуктів, правил особистої гігієни.   

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний, у до­статній кількості забезпечено кухонним обладнанням, посудом. Протягом 2016 року придбано посуд.

Продукти харчування та продовольчу сировину протягом 2016 року поста­чали регулярно але не в повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування. Були перебої в постачанні, яєць, вершкового масла, фруктів, овочів, згущеного молока.

Середній показник виконання норм харчування за 2016 рік становить: 89,08%.  Поквартально: в І кварталі — ясла 89,8% , сад 87,8% , ІІ кварталі— ясла 90,6 %, , сад 89,3%  III кварталі — ясла 89% , сад 87,2%; IV кварталі — ясла 89,6% , сад 87,8%.

Аналіз виконання норм харчування за 2016 рік показав, що у цілому харчуван­ня дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.                                                   

Протягом 2016-2017 року бракеражною комісією закладу вівся що­місячний контроль за організацією роботи харчоблоку, організа­цію харчування дошкільників, забезпеченням раціо­нальним харчуванням дітей пільгових категорій. Усього дітей пільгових категорій  - 17, з них 9 дітей з ба­гатодітних сімей, яким встановлено знижки у розмірі 50% щодо оплати за харчування; 2 дитина з малозабезпеченої сім’ї; 2 дитини інваліди; 1 дитини з багатодітної родини;4 дітей, батьки яких задіяні в зоні АТО, які звільнені від оплати за харчування. Результати контролю за станом харчування фіксуються в спеціальному журналі.

Щомісячно проводився аналіз виконання норм харчування, вартості харчування. Дане питання розглядалось у грудні на виробничій нараді та протягом року на оперативних нарадах. Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

     Санітарно-епідеміологічні служби здійснюють контроль за санітарно-епідеміологічним станом в ДНЗ, за графіком проходження медоглядів, виконанням норм харчування, зберіганням продуктів тощо. Працівниками ДНЗ проводиться ситематична робота з виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей, відповідно їхньому віку.

9. Система роботи щодо соціального захисту дітей.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»

Розроблена програма підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій по КДНЗ №234. В рамках цієї програми створена база сімей, які опинились в складних життєвих умовах, своєчасно заводяться соціальні паспорти. Забезпечуються безкоштовним харчуванням діти з багатодітних родин та діти, батьки яких задіяні в ході проведення антитерористичної операції на сході України. Діти з батьками запрошувались на святкові заходи: «Свято біля ялинки», та з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей, де діти отримували подарунки. Проводились тематичні вечори, сімейні конкурси.

 10. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально–виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

З метою профілактики дитячого травматизму у навчальному закладі проводиться система обов’язкових масових заходів – місячники «Увага! Діти на дорозі», «Безпеки життєдіяльності та цивільного захисту», «Безпечної поведінки на водних об’єктах». Обов’язковими є заходи в рамках проведення Дня здоров’я, Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини.

За програмою Л.Калуської «Дитина в довкіллі» в дитячому закладі працюють всі дошкільні групи. Відповідно до програми в ДНЗ систематично проводилась педагогічна робота з дітьми, а саме: щоденні п’ятихвилинки по ОБЖД; тематичний тиждень Вогонь-друг, вогонь-ворог» (IV), тиждень безпеки (IV-V); тематичні дні: День здоров’я (щомісяця); розважальні заходи «Зелений вогник» (щоквартально). Дані форми роботи сприяли підвищенню знань у дітей, результати роботи подано в таблиці:

 

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Група №1

17

11

6

-

Група №2

18

10

8

-

Група № 3

23

19

4

-

Група № 4

21

4

12

5

Група № 5

20

15

5

-

Група № 6

21

-

21

-

Група № 7

22

10

12

-

Група № 8

23

7

16

-

Група № 9

22

4

18

-

Група № 10

20

19

1

-

Всього

207

99(48%)

103(50%)

5(2%)

 

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Кожен працівник  ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльність дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планується і проводиться робота з дітьми по формуванню навичок безпеки життєдіяльності. Поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

11. Робота по зміцненню матеріально-технічної бази.

     Одним з головних напрямків в роботі є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

Адміністрація закладу разом з колективом працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдяки виділинню коштів на розвиток закладу відділом освіти та благодійним внескам батьків та батьківського комітету закладу у 2015-2016 навчальному році були проведені такі роботи:

-    в групових приміщеннях замінено 10 м2 вікон;

-    замінено 150 м2 ліноліуму;

-    замінено всі лампи розжарювання кількості 48 шт. на енергозберігаючі;

-    заміна труб в підвалі 5м,

-    проведено ремонт прального обладнання;

-    постільна білизна (40 шт);

-    рушники (72 шт);

-    кухонний та столовий посуд;

-    проведено фарбування обладнання на спортивному та ігрових майданчиках;

-    проведено ремонт стелі: на сходових маршах,  коридору, харчоблоку

-    придбано водонагрівач для харчоблоку 100л,  змішувачі  води 2шт;                             

ліки для медичного кабінету .                              

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння

 нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що колектив закладу  прагне розвивати та удосконалювати середовище, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Завідувач КДНЗ №234                                      Клевець Т.О.