Саксаганський район. ЗДО № 234
Правила прийому до дитячого закладу

/Files/images/image.gif

ПРИЙОМ дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року, відповідно до електронної черги, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки дільничного лікаря про стан здоров'я дитини.
Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (не більше 75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно:

1. Подати електронну заявку на вступ дитини до дошкільної установи.

2. Зареєструватися в електронній черзі: надати паспорт одного з батьків та свідоцтво про народження дитини до дитячого дошкільного закладу.

3. Батькам або особам, які їх замінюють написати заяву щодо влаштування дитини до дошкільної установи.

4. Надати медичну довідку про стан здоров'я дитини, з проходженням всіх спеціалістів певної форми та допуском лікаря - педіатра.

5. Надати ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

6. При наявності пільг надати документи, що їх підтверджують.