Саксаганський район. КДНЗ № 234
Інформація для мешканців міста

26 січ. 2017
Положення про проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення окремим категоріям мешканців міста

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.12.2016

м. Кривий Ріг

№ 554

 

⌐                                                         ¬

Про затвердження Порядку проведення часткової компен-сації вартості послуг тепло або водопостачання та водовід-ведення окремим категоріям мешканців міста у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Націона-льною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

З метою соціальної підтримки мешканців міста в умовах підвищення тарифів на комунальні послуги, відповідно до рішення міської ради від 21.12.2016 №1182 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017 – 2019 роки», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення окремим категоріям мешканців міста у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (додається).

2. Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В. Без-зубченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., Рижков Є.В.) відділам, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради забезпечити виконання Порядку. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення виконкому міської ради (Благун І.М.) здійснювати видатки відповідно до Порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Бєлікова К.А.

 

 

Міський голова                                                                          Ю.Вілкул

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

                                                                                                                            23.12.2016 №554

Порядок

проведення часткової компенсації  вартості  послуг

 тепло-  або водопостачання та водовідведення окремим категоріям мешканців   міста   у  зв’язку  з  підвищенням   тарифів  на комунальні   послуги  Національною  комісією,  що  здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1.     Цей Порядок визначає механізм проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення  (надалі – часткова компенсація) окремим категоріям мешканців міста у зв’язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – Порядок).

2.     Часткова компенсація надається громадянам, які постійно проживають на території міста та мають реєстрацію у Кривому Розі (надалі - мешканці міста).

3.     Часткова компенсація надається одноразово однією сумою в розмірі  500 грн. на одне домогосподарство за один вид комунальних послуг. У разі розділення особових рахунків, часткова компенсація може надаватися за однією адресою декільком мешканцям міста.

4.     Часткова компенсація перераховується безпосередньо підприємству тепло- або водопостачання та водовідведення для подальшого перерахування коштів на особовий рахунок заявника.

5.     У разі відсутності в заявника відкритого особового рахунку на вказаних підприємствах, часткова компенсація перераховується на розрахунковий рахунок підприємства, установи або організації, що здійснює нарахування вартості цих послуг з метою подальшого перерахування за цільовим призначенням.

6.     Часткова компенсація надається:

6.1 малозабезпеченим сім’ям, які згідно із законодавством отримують відповідну допомогу;

6.2 одиноким матерям (батькам), усиновлювачам незалежно від отримання ними державної допомоги на дітей одиноким матерям; у разі смерті одного з батьків – матері (батькові) дітей, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну;

6.3 інвалідам;

6.4 сім’ям, які виховують дітей-інвалідів;

6.5 опікунам чи піклувальникам;

6.6 багатодітним сім’ям;

6.7 особам, які станом на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини в розмірі, установленому на першу дитину, та яким після досягнення дитиною двох років на наступні           12 місяців призначено щомісячну допомогу в розмірі 130 грн.;

6.8 безробітним, які понад рік перебувають на обліку у центрі зайнятості;

6.9 прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу;

6.10 особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи;

6.11 ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції на сході України, сім’ям загиблих, померлих ветеранів війни, сім’ям учасників антитерористичної операції на сході України, які пропали безвісті в зоні її проведення або перебувають у полоні, «дітям війни», реабілітованим, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту іншим пільговим категоріям громадян, які мають відповідні посвідчення;  

6.12 не працюючим пенсіонерам;

6.13 студентам навчальних закладів денної форми навчання;

6.14 працівникам бюджетних установ*, підприємств, що належать до комунальної власності міста, у тому числі тим, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

7. Опікуни або піклувальники мають право за цим Порядком на отримання часткової компенсації  на підопічного за умови реєстрації за різними адресами.

8.     Часткова компенсація мешканцям міста надається коштом міського бюджету згідно з Програмою соціального захисту окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу на 2017 - 2019 роки.

9.     Для отримання часткової компенсації, особи зазначені в пункті 6, подають до прийомних пунктів, визначених виконкомами районних у місті рад  за місцем реєстрації, такі документи:

9.1 особисту заяву зі згодою на обробку персональних даних;

9.2 копію паспорта (1, 2, сторінка та сторінка з реєстрацією місця проживання);

9.3 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

9.4 документ  про належність до категорій, указаних у пункті 6 (довідки про отримання державної соціальної допомоги, підтвердження факту навчання студента на денній формі навчання, роботу в бюджетній установі, копія  посвідчення тощо);

9.5 документ, що підтверджує розділення особових рахунків (для тих заявників у домогосподарствах яких розділені особові рахунки).

10. Копії документів завіряють уповноважені особи, які здійснюють  прийом документів, або самі заявники.

11. Заяви та документи приймаються до 01.12.2017.

12. Виконкоми районних у місті рад:

12.1 визначають відповідальну особу за організацію роботи в районі з прийому документів від мешканців району на проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення;

12.2 здійснюють прийом заяв та документів;

12.3 реєструють заяви у відповідних журналах;

12.4 уносять інформацію до бази даних отримувачів;

*До бюджетних установ належать установи та заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, культури і мистецтва, фізкультури і спорту та інші, що фінансуються з державного або місцевого бюджетів.

 

12.5 несуть відповідальність за перевірку наявності права заявника на отримання часткової компенсації, мешканців, які повторно надали заяви;

12.6 формують додатки до рішення виконкому міської ради для проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення;

12.7 щомісяця до 25 числа передають управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради сформовані списки мешканців (на паперових і електронних носіях) разом з відповідними  заявами та документами і супровідним листом.

13. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради:

13.1 укладає угоди з підприємствами, установами й організаціями для проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання;

13.2 здійснює прийом документів від відповідальних осіб виконкомів районних у місті рад та, у разі звернення, особисто від громадян, зазначених у пункті 6 Порядку;

13.3 здійснює реєстрацію  документів у окремому журналі;

13.4 перевіряє право на компенсацію і уносить інформацію до бази даних;

13.5 готує відповідний проект рішення виконкому Криворізької міської ради;

13.6 забезпечує перерахування часткової компенсації на реєстраційні рахунки підприємств, установ, організацій;

13.7 надає роз’яснення мешканцям міста щодо порядку отримання часткової компенсації.

14. Фінансування видатків на проведення часткової компенсації вартості послуг тепло- або водопостачання та водовідведення проводиться фінансовим управлінням виконкому Криворізької міської ради відповідно до пропозицій на фінансування головного розпорядника коштів – управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради.

15. Підприємства, установи, організації для отримання часткової компенсації вартості наданих послуг тепло- або водопостачання:

15.1 укладають угоди з головним розпорядником коштів для отримання коштів з міського бюджету;

15.2 зараховують отримані кошти  на особові рахунки заявників;

15.3 щомісяця до 5 числа звітують управлінню праці та соціального захисту населення Криворізької міської ради щодо використання коштів;

15.4 надають отримувачам зазначених категорій роз’яснення щодо порядку отримання часткової компенсації.

 

 

 

 

Керуюча справами  виконкому                                            О.Шовгеля